Alternatív vitarendezés

  1. A vásárlónak – fogyasztónak joga van arra, hogy jogorvoslatra irányuló kérelemmel forduljon az eladóhoz, amennyiben nem elégedett azzal, ahogyan az eladó rendezte az általa érvényesített reklamációt, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó elutasítja kérelmét vagy a kérelme feladásától számított 30 napon belül nem válaszol rá, a fogyasztó alternatív vitarendezést kezdeményezhet a Tt. 391/2015. sz. törvény szerinti alternatív vitarendezési fórum előtt (a továbbiakban: „AVF”). AVF alatt a Tt. 391/2015. sz. törvény 3. § rendelkezésében meghatározott hatóságokat és felhatalmazott jogi személyeket értjük. A fogyasztó a Tt. 391/2015. sz. törvény 12. § rendelkezésében meghatározott módon nyújthatja be kérelmét. 

  1. A fogyasztó az RSO alternatív vitarendezési platform segítségével is benyújthatja panaszát, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 

  1. Az alternatív vitarendezést kizárólag az a fogyasztó – természetes személy veheti igénybe, aki a fogyasztói szerződés létrejöttekor nem az üzleti tevékenysége, szakmája vagy foglalkozása körében jár el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti olyan vitákra alkalmazható, amely a fogyasztói szerződésből ered vagy azzal kapcsolatban merül fel. Az alternatív vitarendezés kizárólag a távszerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem alkalmazható azokra a vitákra, amelyek értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az AVF legfeljebb 5 euró (bruttó) összegű illeték megfizetését kérheti a fogyasztótól az alternatív vitarendezési eljárás megkezdéséhez. 

  1. A témával kapcsolatos részletesebb tájékoztatást a fogyasztói viták alternatív rendezésétől szóló Tt. 391/2015. sz. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete és a távollevők között vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó fogyasztóvédelemről szóló Tt. 102/2014. sz. törvény (2016.02.01-től hatályos szövege) tartalmaz.